bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-07-02 10

최종수정 2007.07.02 10:30 기사입력 2007.07.02 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-07-02  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1072.85      -5.07      -0.47    1071.25    1072.85    1071.25

심천 A                  1120.46      -5.24      -0.46    1118.80    1120.46    1118.80

심천 B                   667.99      -4.21      -0.62     666.74     667.99     666.74

심천 농업                616.47      -3.79      -0.61     614.83     616.47     614.83

심천 광업               1761.99      -4.69      -0.26    1758.37    1761.99    1758.37

심천 제조업             1090.22      -4.74      -0.43    1088.37    1090.22    1088.37

심천 식료품             1750.56     -17.99      -1.01    1748.53    1750.56    1748.53

심천 의류직물            736.97      -3.27      -0.44     736.99     736.99     736.97

심천 가구목재            214.12      -3.07      -1.41     213.29     214.12     213.29

심천 인쇄제지            696.92      -0.90      -0.12     694.50     696.92     694.50

심천 석유화학            978.89      -0.50      -0.05     976.47     978.89     976.47

심천 전자                442.04      -7.54      -1.67     440.81     442.04     440.81

심천 금속&비금속        1532.89      -7.12      -0.46    1530.18    1532.89    1530.18

심천 기계               1069.44      -2.96      -0.27    1068.60    1069.44    1068.60

심천 제약                848.18      +2.68      +0.31     845.77     848.18     845.77

심천 유틸리티            976.53      -3.45      -0.35     975.12     976.53     975.12

심천 건설                927.80      -8.02      -0.85     928.93     928.93     927.80

심천 운송               1341.30      +2.06      +0.15    1336.45    1341.30    1336.45

심천 IT                  615.05      -1.32      -0.21     613.27     615.05     613.27

심천 도매&소매업        1155.48     -10.45      -0.89    1160.61    1160.61    1155.48

심천 금융               1203.40     -17.37      -1.42    1198.82    1203.40    1198.82

심천 부동산             1931.65      +0.74      +0.03    1925.98    1931.65    1925.98

심천 사회복지            998.60     -10.28      -1.01    1004.92    1004.92     998.60

심천 미디어              449.64      +4.25      +0.95     447.85     449.64     447.85

심천 종합류              607.01     -10.86      -1.75     605.19     607.01     605.19

심천 종합하부          12496.32     -50.13      -0.39   12492.71   12496.32   12492.71

심천 A 하부            13150.47     -52.21      -0.39   13146.67   13150.47   13146.67

심천 B 하부             5342.93     -38.04      -0.70    5339.74    5342.93    5339.74

심천 100                4261.14     -25.94      -0.60    4258.87    4261.14    4258.87

후선 300                3746.18     -17.90      -0.47    3746.18    3746.18    3746.18

심천 펀드               3392.07     -50.78      -1.47    3396.62    3396.62    3392.07

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class