bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-28 12

최종수정 2007.06.28 12:40 기사입력 2007.06.28 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-28  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주           9.45      +0.86     +10.01       8.59       9.45       8.59

항주증기터빈              27.10      +1.62      +6.35      26.12      27.60      26.12

중화자전거(홀딩스)         3.56      +0.16      +4.70       3.42       3.57       3.35

국제해운컨테이너          19.33      +0.26      +1.36      19.40      19.55      19.20

석가장보석전자유리         2.78      +0.03      +1.09       2.85       2.85       2.74

심천적만항만              18.68      +0.12      +0.64      18.66      19.08      18.63

해남대동해관광센터         3.76      +0.02      +0.53       3.87       3.89       3.58

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-28  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천국제기업               5.46      -0.38      -6.50       5.75       5.85       5.46

하문찬곤실업               2.68      -0.14      -4.96       2.83       2.85       2.68

노태섬유                   8.76      -0.43      -4.67       9.20       9.26       8.65

중국남방유리그룹           8.03      -0.32      -3.83       8.25       8.25       7.90

와방점베어링               7.40      -0.29      -3.77       7.68       7.68       7.39

합비MEILING                4.34      -0.17      -3.76       4.40       4.49       4.33

심천특구부동산             4.85      -0.18      -3.57       5.03       5.03       4.79

호북사륭달                10.86      -0.40      -3.55      11.15      11.39      10.30

경동방테크놀로지           2.39      -0.08      -3.23       2.43       2.46       2.35

광동뢰이그룹               4.06      -0.13      -3.10       4.19       4.20       3.99

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class