bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-28 10

최종수정 2007.06.28 10:40 기사입력 2007.06.28 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-28  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주           9.43      +0.84      +9.77       8.59       9.45       8.59

항주증기터빈              26.99      +1.51      +5.92      26.12      27.00      26.12

해남대동해관광센터         3.88      +0.14      +3.74       3.87       3.89       3.58

석가장보석전자유리         2.82      +0.07      +2.54       2.85       2.85       2.75

국제해운컨테이너          19.52      +0.45      +2.35      19.40      19.55      19.38

심천일치약업               8.00      +0.13      +1.65       7.90       8.00       7.90

심천적만항만              18.77      +0.21      +1.13      18.66      18.89      18.66

중국만과                  16.88      +0.08      +0.47      16.85      16.90      16.80

하문찬곤실업               2.83      +0.01      +0.35       2.83       2.83       2.78

무석소천아                 6.77      +0.02      +0.29       6.77       6.77       6.55

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-28  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

호북사륭달                10.80      -0.46      -4.08      11.15      11.15      10.30

중국남방유리그룹           8.06      -0.29      -3.47       8.25       8.25       7.90

남경보천통신               4.42      -0.13      -2.85       4.38       4.50       4.38

경동방테크놀로지           2.40      -0.07      -2.83       2.43       2.44       2.36

심천부동산개발             6.00      -0.16      -2.59       6.00       6.00       6.00

합비MEILING                4.41      -0.10      -2.21       4.40       4.48       4.39

심천특구부동산             4.92      -0.11      -2.18       5.03       5.03       4.81

심천SEG                    2.99      -0.06      -1.96       2.98       3.04       2.94

노태섬유                   9.01      -0.18      -1.95       9.20       9.26       8.91

상주디젤기                 8.11      -0.16      -1.93       8.10       8.19       7.90

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class