bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-06-28 10

최종수정 2007.06.28 10:40 기사입력 2007.06.28 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-28  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대영현대농업               1.01      +0.03      +3.06       0.98       1.02       0.98

상해화원                   0.35      +0.01      +2.94       0.34       0.35       0.33

상해금강국제여행사         1.60      +0.04      +2.56       1.56       1.60       1.56

상해대강(그룹)             0.46      +0.01      +2.22       0.44       0.46       0.44

제남경기모터사이클         0.48      +0.01      +2.12       0.47       0.48       0.47

동방통신                   0.68      +0.01      +1.49       0.67       0.68       0.66

상해SVA전자                0.72      +0.01      +1.40       0.72       0.72       0.70

상해외고교보세구           0.97      +0.01      +1.04       0.96       0.97       0.95

상해육가취                 2.28      +0.02      +0.88       2.26       2.28       2.26

상해금강국제호텔발전       1.60      +0.01      +0.62       1.59       1.60       1.59

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-28  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해양신투자               1.12      -0.06      -5.08       1.14       1.14       1.07

상해물자무역               1.03      -0.03      -2.83       1.06       1.06       1.03

상해회려건축자재           0.48      -0.01      -2.04       0.48       0.49       0.48

상해이방기                 0.62      -0.01      -1.58       0.62       0.62       0.61

상해알칼리화학             0.63      -0.01      -1.56       0.61       0.63       0.61

화원개마                   0.70      -0.01      -1.40       0.70       0.71       0.70

상해능운실업               0.70      -0.01      -1.40       0.70       0.71       0.68

상해해흔그룹               0.80      -0.01      -1.23       0.81       0.81       0.79

상해타이어&고무            0.82      -0.01      -1.20       0.82       0.82       0.82

상해금강국제실업투자       1.64      -0.02      -1.20       1.67       1.69       1.64

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class