bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-28 10

최종수정 2007.06.28 10:30 기사입력 2007.06.28 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-28  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1174.21      -2.18      -0.18    1174.21    1174.21    1174.21

심천 A                  1228.31      -2.46      -0.19    1228.31    1228.31    1228.31

심천 B                   695.42      +1.98      +0.28     695.42     695.42     695.42

심천 농업                677.71      -1.66      -0.24     677.71     677.71     677.71

심천 광업               1854.69      -1.98      -0.10    1854.69    1854.69    1854.69

심천 제조업             1189.41      -1.97      -0.16    1189.41    1189.41    1189.41

심천 식료품             1866.90     -13.43      -0.71    1866.90    1866.90    1866.90

심천 의류직물            814.41      -4.79      -0.58     814.41     814.41     814.41

심천 가구목재            240.38      -2.87      -1.17     240.38     240.38     240.38

심천 인쇄제지            754.21      -1.41      -0.18     754.21     754.21     754.21

심천 석유화학           1099.67      -0.90      -0.08    1099.67    1099.67    1099.67

심천 전자                487.32      -3.57      -0.72     487.32     487.32     487.32

심천 금속&비금속        1669.60      +2.56      +0.15    1669.60    1669.60    1669.60

심천 기계               1153.24      -0.40      -0.03    1153.24    1153.24    1153.24

심천 제약                930.93      -5.06      -0.54     930.93     930.93     930.93

심천 유틸리티           1085.37      -5.88      -0.53    1085.37    1085.37    1085.37

심천 건설               1059.07      +2.55      +0.24    1059.07    1059.07    1059.07

심천 운송               1460.14      +6.71      +0.46    1460.14    1460.14    1460.14

심천 IT                  680.49      -2.14      -0.31     680.49     680.49     680.49

심천 도매&소매업        1282.24      -4.03      -0.31    1282.24    1282.24    1282.24

심천 금융               1399.40     -19.39      -1.36    1399.40    1399.40    1399.40

심천 부동산             2093.51      +0.90      +0.04    2093.51    2093.51    2093.51

심천 사회복지           1083.04      -3.40      -0.31    1083.04    1083.04    1083.04

심천 미디어              527.78      +9.72      +1.87     527.78     527.78     527.78

심천 종합류              669.64      -1.29      -0.19     669.64     669.64     669.64

심천 종합하부          13544.06     -39.64      -0.29   13544.06   13544.06   13544.06

심천 A 하부            14244.61     -41.69      -0.29   14244.61   14244.61   14244.61

심천 B 하부             5473.57     +27.83      +0.51    5473.57    5473.57    5473.57

심천 100                4604.77      -9.37      -0.20    4604.77    4604.77    4604.77

후선 300                4038.38      -2.10      -0.05    4038.38    4038.38    4038.38

심천 펀드               3653.45     -16.94      -0.46    3653.45    3653.45    3653.45

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class