bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-22 16

최종수정 2007.06.22 16:15 기사입력 2007.06.22 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-22  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주           6.45      +0.59     +10.07       6.45       6.45       6.45

심천국제기업               5.85      +0.53      +9.96       5.30       5.85       5.23

상주디젤기                 8.62      +0.51      +6.29       8.92       8.92       8.10

심천SEG                    3.27      +0.16      +5.14       3.27       3.27       3.18

하문찬곤실업               2.85      +0.05      +1.79       2.93       2.93       2.70

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-22  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                  10.52      -1.17     -10.01      10.59      11.00      10.52

호북사륭달                10.58      -1.17      -9.96      10.61      11.28      10.58

합비MEILING                4.81      -0.42      -8.03       5.22       5.22       4.71

무한보일러                10.70      -0.88      -7.60      11.60      11.86      10.44

심천섬유(홀딩스)           4.65      -0.33      -6.63       4.95       4.99       4.50

승덕제현섬유               2.83      -0.20      -6.60       3.00       3.05       2.73

심천부동산개발             6.53      -0.46      -6.58       6.87       7.14       6.40

중국방대그룹               4.90      -0.33      -6.31       5.23       5.30       4.71

산동항공                   4.01      -0.27      -6.31       4.29       4.41       3.91

심천특구부동산             5.00      -0.33      -6.19       5.36       5.42       4.90

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.