bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-22 16

최종수정 2007.06.22 16:05 기사입력 2007.06.22 16:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-22  16:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1187.95     -57.24      -4.60    1245.53    1246.79    1165.41

심천 A                  1243.33     -60.35      -4.63    1304.12    1305.50    1219.85

심천 B                   691.72     -25.45      -3.55     715.90     717.45     676.35

심천 농업                669.58     -29.82      -4.26     700.27     701.23     660.36

심천 광업               1837.15     -84.11      -4.38    1922.02    1934.34    1768.74

심천 제조업             1205.38     -57.56      -4.56    1262.10    1262.70    1183.42

심천 식료품             1875.07     -66.88      -3.44    1944.51    1946.49    1843.66

심천 의류직물            853.66     -45.64      -5.08     895.33     899.43     843.47

심천 가구목재            258.15     -18.78      -6.78     275.42     277.73     256.27

심천 인쇄제지            751.59     -35.98      -4.57     787.67     791.97     737.42

심천 석유화학           1116.08     -64.61      -5.47    1181.13    1182.01    1101.33

심천 전자                503.67     -22.53      -4.28     525.73     527.45     497.18

심천 금속&비금속        1695.80     -74.25      -4.19    1776.70    1778.01    1652.16

심천 기계               1152.08     -58.34      -4.82    1202.02    1206.53    1133.60

심천 제약                964.11     -47.75      -4.72    1012.62    1014.18     946.46

심천 유틸리티           1115.51     -72.56      -6.11    1190.03    1196.85    1093.89

심천 건설               1084.67     -83.11      -7.12    1161.07    1169.32    1068.31

심천 운송               1469.98     -83.70      -5.39    1564.06    1565.39    1437.29

심천 IT                  674.00     -39.69      -5.56     712.62     715.87     661.99

심천 도매&소매업        1290.81     -72.58      -5.32    1354.60    1362.61    1264.73

심천 금융               1520.29     -12.52      -0.82    1564.36    1572.22    1457.45

심천 부동산             2048.84     -85.53      -4.01    2132.81    2150.55    2015.73

심천 사회복지           1095.11     -44.51      -3.91    1141.47    1156.23    1058.04

심천 미디어              573.76     -26.00      -4.34     597.53     599.48     557.19

심천 종합류              688.18     -40.12      -5.51     730.40     732.26     682.18

심천 종합하부          13725.72    -529.89      -3.72   14227.93   14238.10   13423.24

심천 A 하부            14429.80    -543.71      -3.63   14957.78   14968.46   14111.80

심천 B 하부             5326.37    -175.06      -3.18    5503.60    5517.26    5214.40

심천 100                4636.30    -202.22      -4.18    4834.90    4840.28    4535.18

후선 300                4051.43    -145.85      -3.47    4203.13    4220.92    3970.35

심천 펀드               3598.02    -103.75      -2.80    3708.85    3717.51    3513.71

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.