bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-22 15

최종수정 2007.06.22 15:05 기사입력 2007.06.22 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-22  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1189.01     -56.18      -4.51    1245.53    1246.79    1185.23

심천 A                  1244.72     -58.96      -4.52    1304.12    1305.50    1240.73

심천 B                   687.34     -29.83      -4.16     715.90     717.45     685.15

심천 농업                671.67     -27.73      -3.96     700.27     701.23     668.80

심천 광업               1825.20     -96.06      -5.00    1922.02    1934.34    1824.84

심천 제조업             1206.58     -56.36      -4.46    1262.10    1262.70    1202.41

심천 식료품             1880.34     -61.61      -3.17    1944.51    1946.49    1871.81

심천 의류직물            857.50     -41.80      -4.65     895.33     899.43     855.92

심천 가구목재            258.15     -18.78      -6.78     275.42     277.73     256.54

심천 인쇄제지            756.44     -31.13      -3.95     787.67     791.97     753.30

심천 석유화학           1120.01     -60.68      -5.14    1181.13    1182.01    1116.00

심천 전자                505.24     -20.96      -3.98     525.73     527.45     504.33

심천 금속&비금속        1692.09     -77.96      -4.40    1776.70    1778.01    1683.03

심천 기계               1153.41     -57.01      -4.71    1202.02    1206.53    1150.97

심천 제약                963.18     -48.68      -4.81    1012.62    1014.18     958.53

심천 유틸리티           1126.38     -61.69      -5.19    1190.03    1196.85    1121.01

심천 건설               1086.28     -81.50      -6.98    1161.07    1169.32    1082.40

심천 운송               1477.58     -76.10      -4.90    1564.06    1565.39    1468.16

심천 IT                  681.27     -32.42      -4.54     712.62     715.87     678.35

심천 도매&소매업        1290.30     -73.09      -5.36    1354.60    1362.61    1285.89

심천 금융               1503.41     -29.40      -1.92    1564.36    1572.22    1488.65

심천 부동산             2047.18     -87.19      -4.09    2132.81    2150.55    2036.52

심천 사회복지           1080.14     -59.48      -5.22    1141.47    1156.23    1073.57

심천 미디어              569.61     -30.15      -5.03     597.53     599.48     566.53

심천 종합류              694.02     -34.28      -4.71     730.40     732.26     692.52

심천 종합하부          13670.46    -585.15      -4.10   14227.93   14238.10   13614.16

심천 A 하부            14371.71    -601.80      -4.02   14957.78   14968.46   14312.52

심천 B 하부             5293.56    -207.87      -3.78    5503.60    5517.26    5275.42

심천 100                4625.07    -213.45      -4.41    4834.90    4840.28    4608.19

후선 300                4054.33    -142.95      -3.41    4203.13    4220.92    4039.12

심천 펀드               3585.78    -115.99      -3.13    3708.85    3717.51    3581.32

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.