bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-22 14

최종수정 2007.06.22 14:15 기사입력 2007.06.22 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-22  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주           6.45      +0.59     +10.07       6.45       6.45       6.45

심천SEG                    3.27      +0.16      +5.14       3.27       3.27       3.20

심천국제기업               5.45      +0.13      +2.44       5.30       5.80       5.23

상주디젤기                 8.16      +0.05      +0.62       8.92       8.92       8.15

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-22  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                  10.52      -1.17     -10.01      10.59      11.00      10.52

호북사륭달                10.58      -1.17      -9.96      10.61      11.28      10.58

승덕제현섬유               2.74      -0.29      -9.57       3.00       3.05       2.74

불산화신포장               6.66      -0.52      -7.24       7.20       7.25       6.66

심천부동산개발             6.53      -0.46      -6.58       6.87       7.14       6.50

심천섬유(홀딩스)           4.69      -0.29      -5.82       4.95       4.99       4.69

산동항공                   4.04      -0.24      -5.61       4.29       4.41       4.02

무석위부하이테크          12.90      -0.74      -5.43      13.30      13.60      12.90

항주증기터빈              25.32      -1.38      -5.17      27.30      27.30      25.11

강령자동차그룹            10.54      -0.57      -5.13      11.12      11.35      10.53

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.