bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-22 14

최종수정 2007.06.22 14:05 기사입력 2007.06.22 14:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-22  14:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1213.50     -31.69      -2.54    1245.53    1246.79    1211.13

심천 A                  1270.70     -32.98      -2.53    1304.12    1305.50    1268.14

심천 B                   695.30     -21.87      -3.05     715.90     717.45     695.08

심천 농업                683.17     -16.23      -2.32     700.27     701.23     681.98

심천 광업               1876.30     -44.96      -2.34    1922.02    1934.34    1871.55

심천 제조업             1228.50     -34.44      -2.73    1262.10    1262.70    1226.35

심천 식료품             1910.16     -31.79      -1.64    1944.51    1946.49    1908.23

심천 의류직물            866.92     -32.38      -3.60     895.33     899.43     865.76

심천 가구목재            260.18     -16.75      -6.05     275.42     277.73     259.91

심천 인쇄제지            770.20     -17.37      -2.21     787.67     791.97     769.57

심천 석유화학           1140.91     -39.78      -3.37    1181.13    1182.01    1139.17

심천 전자                513.62     -12.58      -2.39     525.73     527.45     512.67

심천 금속&비금속        1725.30     -44.75      -2.53    1776.70    1778.01    1721.08

심천 기계               1176.08     -34.34      -2.84    1202.02    1206.53    1174.05

심천 제약                979.06     -32.80      -3.24    1012.62    1014.18     976.22

심천 유틸리티           1156.32     -31.75      -2.67    1190.03    1196.85    1150.96

심천 건설               1117.28     -50.50      -4.32    1161.07    1169.32    1109.57

심천 운송               1511.81     -41.87      -2.69    1564.06    1565.39    1507.69

심천 IT                  694.40     -19.29      -2.70     712.62     715.87     691.20

심천 도매&소매업        1320.45     -42.94      -3.15    1354.60    1362.61    1318.65

심천 금융               1522.01     -10.80      -0.70    1564.36    1572.22    1517.99

심천 부동산             2106.84     -27.53      -1.29    2132.81    2150.55    2100.33

심천 사회복지           1116.92     -22.70      -1.99    1141.47    1156.23    1114.77

심천 미디어              580.95     -18.81      -3.14     597.53     599.48     575.05

심천 종합류              708.28     -20.02      -2.75     730.40     732.26     706.64

심천 종합하부          13956.29    -299.32      -2.10   14227.93   14238.10   13917.74

심천 A 하부            14672.21    -301.30      -2.01   14957.78   14968.46   14631.67

심천 B 하부             5357.07    -144.36      -2.62    5503.60    5517.26    5355.34

심천 100                4727.17    -111.35      -2.30    4834.90    4840.28    4713.94

후선 300                4126.83     -70.45      -1.68    4203.13    4220.92    4120.93

심천 펀드               3628.08     -73.69      -1.99    3708.85    3717.51    3624.50

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.