bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-22 12

최종수정 2007.06.22 12:35 기사입력 2007.06.22 12:35

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-22  12:35)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1224.46     -20.73      -1.66    1245.53    1246.79    1224.46

심천 A                  1282.14     -21.54      -1.65    1304.12    1305.50    1282.14

심천 B                   702.34     -14.83      -2.07     715.90     717.45     702.34

심천 농업                688.62     -10.78      -1.54     700.27     701.23     688.52

심천 광업               1888.77     -32.49      -1.69    1922.02    1934.34    1888.52

심천 제조업             1239.88     -23.06      -1.83    1262.10    1262.70    1239.88

심천 식료품             1923.59     -18.36      -0.95    1944.51    1946.49    1918.26

심천 의류직물            873.79     -25.51      -2.84     895.33     899.43     873.78

심천 가구목재            263.95     -12.98      -4.69     275.42     277.73     262.87

심천 인쇄제지            776.68     -10.89      -1.38     787.67     791.97     776.48

심천 석유화학           1154.05     -26.64      -2.26    1181.13    1182.01    1153.81

심천 전자                517.24      -8.96      -1.70     525.73     527.45     517.24

심천 금속&비금속        1742.45     -27.60      -1.56    1776.70    1778.01    1742.26

심천 기계               1186.81     -23.61      -1.95    1202.02    1206.53    1186.81

심천 제약                987.91     -23.95      -2.37    1012.62    1014.18     987.91

심천 유틸리티           1166.30     -21.77      -1.83    1190.03    1196.85    1166.18

심천 건설               1125.91     -41.87      -3.59    1161.07    1169.32    1125.91

심천 운송               1524.23     -29.45      -1.90    1564.06    1565.39    1524.13

심천 IT                  700.00     -13.69      -1.92     712.62     715.87     700.00

심천 도매&소매업        1331.49     -31.90      -2.34    1354.60    1362.61    1331.25

심천 금융               1529.21      -3.60      -0.23    1564.36    1572.22    1519.37

심천 부동산             2129.18      -5.19      -0.24    2132.81    2150.55    2124.13

심천 사회복지           1129.55     -10.07      -0.88    1141.47    1156.23    1129.47

심천 미디어              590.18      -9.58      -1.60     597.53     599.48     587.38

심천 종합류              714.23     -14.07      -1.93     730.40     732.26     714.11

심천 종합하부          14056.20    -199.41      -1.40   14227.93   14238.10   14054.90

심천 A 하부            14777.23    -196.28      -1.31   14957.78   14968.46   14775.87

심천 B 하부             5413.72     -87.71      -1.59    5503.60    5517.26    5413.72

심천 100                4763.72     -74.80      -1.55    4834.90    4840.28    4763.72

후선 300                4160.40     -36.88      -0.88    4203.13    4220.92    4160.38

심천 펀드               3648.66     -53.11      -1.43    3708.85    3717.51    3648.66

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.