bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-22 11

최종수정 2007.06.22 11:40 기사입력 2007.06.22 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-22  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

안휘고정공증류주           6.45      +0.59     +10.06       6.45       6.45       6.45

심천SEG                    3.27      +0.16      +5.14       3.27       3.27       3.20

심천국제기업               5.54      +0.22      +4.13       5.30       5.80       5.23

상주디젤기                 8.36      +0.25      +3.08       8.92       8.92       8.15

여주제약그룹              15.69      +0.45      +2.95      15.19      15.75      15.19

하문찬곤실업               2.87      +0.07      +2.50       2.93       2.93       2.86

무석소천아                 7.39      +0.11      +1.51       7.34       7.55       7.28

심천남산전력               6.05      +0.06      +1.00       6.00       6.13       6.00

남경보천통신               5.03      +0.05      +1.00       4.90       5.05       4.90

심천일치약업               8.75      +0.08      +0.92       8.70       8.75       8.56

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-22  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                  10.53      -1.16      -9.92      10.59      11.00      10.52

호북사륭달                10.62      -1.13      -9.61      10.61      11.28      10.61

해남대동해관광센터         3.80      -0.20      -5.00       3.98       3.98       3.80

석가장보석전자유리         3.05      -0.13      -4.08       3.10       3.15       3.02

승덕제현섬유               2.94      -0.09      -2.97       3.00       3.05       2.89

합비MEILING                5.10      -0.13      -2.48       5.22       5.22       5.05

광동성윤그룹               2.95      -0.07      -2.31       2.95       3.02       2.95

심천적만항만              18.93      -0.43      -2.22      19.26      19.26      18.80

해남주강홀딩스             7.95      -0.16      -1.97       7.85       8.28       7.62

강가그룹                   6.62      -0.13      -1.92       6.71       6.71       6.57

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class