bar_progress
[AD]

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-22 10

최종수정 2007.06.22 10:30 기사입력 2007.06.22 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-22  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1245.53      +0.34      +0.02    1245.53    1245.53    1245.53

심천 A                  1304.12      +0.44      +0.03    1304.12    1304.12    1304.12

심천 B                   715.90      -1.27      -0.17     715.90     715.90     715.90

심천 농업                700.27      +0.87      +0.12     700.27     700.27     700.27

심천 광업               1922.02      +0.76      +0.03    1922.02    1922.02    1922.02

심천 제조업             1262.10      -0.84      -0.06    1262.10    1262.10    1262.10

심천 식료품             1944.51      +2.56      +0.13    1944.51    1944.51    1944.51

심천 의류직물            895.33      -3.97      -0.44     895.33     895.33     895.33

심천 가구목재            275.42      -1.51      -0.54     275.42     275.42     275.42

심천 인쇄제지            787.67      +0.10      +0.01     787.67     787.67     787.67

심천 석유화학           1181.13      +0.44      +0.03    1181.13    1181.13    1181.13

심천 전자                525.73      -0.47      -0.08     525.73     525.73     525.73

심천 금속&비금속        1776.70      +6.65      +0.37    1776.70    1776.70    1776.70

심천 기계               1202.02      -8.40      -0.69    1202.02    1202.02    1202.02

심천 제약               1012.62      +0.76      +0.07    1012.62    1012.62    1012.62

심천 유틸리티           1190.03      +1.96      +0.16    1190.03    1190.03    1190.03

심천 건설               1161.07      -6.71      -0.57    1161.07    1161.07    1161.07

심천 운송               1564.06     +10.38      +0.66    1564.06    1564.06    1564.06

심천 IT                  712.62      -1.07      -0.14     713.69     712.62     712.62

심천 도매&소매업        1354.60      -8.79      -0.64    1363.39    1354.60    1354.60

심천 금융               1564.36     +31.55      +2.05    1564.36    1564.36    1564.36

심천 부동산             2132.81      -1.56      -0.07    2132.81    2132.81    2132.81

심천 사회복지           1141.47      +1.85      +0.16    1139.62    1141.47    1141.47

심천 미디어              597.53      -2.23      -0.37     597.53     597.53     597.53

심천 종합류              730.40      +2.10      +0.28     730.40     730.40     730.40

심천 종합하부          14227.93     -27.68      -0.19   14227.93   14227.93   14227.93

심천 A 하부            14957.78     -15.73      -0.10   14957.78   14957.78   14957.78

심천 B 하부             5503.60      +2.17      +0.03    5503.60    5503.60    5503.60

심천 100                4834.90      -3.62      -0.07    4834.90    4834.90    4834.90

후선 300                4203.13      +5.85      +0.13    4203.13    4203.13    4203.13

심천 펀드               3708.85      +7.08      +0.19    3701.77    3708.85    3708.85

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class

오프라인 사주를 온라인으로!

  • 나의전성기는 언제? 사주를 알면 인생이 보인다.
  • 이 사람과 어때요? 연인, 친구, 상사와 궁합보기
  • 대운을 내것으로! 좋은 번호가 좋은 기운을 가져옵니다.

※아시아경제 사주 · 운세 서비스 입니다.