bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-21 16

최종수정 2007.06.21 16:17 기사입력 2007.06.21 16:17

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-21  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상주디젤기                 8.11      +0.74     +10.04       8.11       8.11       8.00

안휘고정공증류주           5.86      +0.53      +9.94       5.86       5.86       5.86

심천부동산개발             6.99      +0.40      +6.06       6.59       7.06       6.35

심천SEG                    3.11      +0.15      +5.06       3.10       3.11       3.00

산동성중로원양어업         5.76      +0.27      +4.91       5.60       5.76       5.55

해남대동해관광센터         4.00      +0.18      +4.71       4.01       4.01       3.84

무석소천아                 7.28      +0.28      +4.00       7.00       7.35       7.00

불산전기조명              15.32      +0.39      +2.61      14.93      15.40      14.70

합비MEILING                5.23      +0.09      +1.75       5.01       5.24       5.01

무석위부하이테크          13.64      +0.22      +1.63      13.42      13.78      13.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-21  16:17)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

노태섬유                  11.69      -1.30     -10.00      12.99      12.99      11.69

해남주강홀딩스             8.11      -0.90      -9.98       9.01       9.01       8.11

호북사륭달                11.75      -1.30      -9.96      12.90      13.58      11.75

승덕제현섬유               3.03      -0.17      -5.31       3.15       3.22       2.95

산동항공                   4.28      -0.23      -5.09       4.50       4.57       4.15

광동뢰이그룹               4.55      -0.21      -4.41       4.70       4.87       4.48

심천국제기업               5.32      -0.22      -3.97       5.53       5.70       5.22

중경건설오토바이           5.10      -0.19      -3.59       5.27       5.36       5.02

중국남방유리그룹           8.90      -0.31      -3.36       9.29       9.30       8.79

남경보천통신               4.98      -0.15      -2.92       4.95       5.20       4.88

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class