bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-21 10

최종수정 2007.06.21 10:40 기사입력 2007.06.21 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-21  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천SEG                    3.11      +0.15      +5.06       3.10       3.11       3.00

산동성중로원양어업         5.76      +0.27      +4.91       5.60       5.76       5.55

석가장보석전자유리         3.32      +0.09      +2.78       3.29       3.37       3.17

무석소천아                 7.15      +0.15      +2.14       7.00       7.35       7.00

호북사륭달                13.30      +0.25      +1.91      12.90      13.58      12.80

심천특구부동산             5.35      +0.09      +1.71       5.11       5.35       5.11

하문찬곤실업               2.85      +0.04      +1.42       2.86       2.86       2.77

심천부동산개발             6.68      +0.09      +1.36       6.59       6.80       6.40

항주증기터빈              27.48      +0.30      +1.10      27.15      27.77      27.05

산동신명제지그룹           7.40      +0.08      +1.09       7.35       7.48       7.32

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-21  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대련냉동기                 7.40      -0.11      -1.46       7.49       7.50       7.33

심천섬유(홀딩스)           5.02      -0.06      -1.18       4.88       5.08       4.88

연태장유포도주            38.35      -0.45      -1.15      38.11      38.78      38.11

경동방테크놀로지           2.80      -0.03      -1.06       2.78       2.83       2.78

심천중관방직               4.84      -0.05      -1.02       5.00       5.00       4.84

산동항공                   4.48      -0.03      -0.66       4.50       4.57       4.48

심천적만석유기지          16.00      -0.10      -0.62      15.92      16.10      15.84

심천일치약업               8.50      -0.05      -0.58       8.49       8.54       8.40

무한보일러                11.80      -0.07      -0.58      11.80      12.00      11.70

국제해운컨테이너          19.15      -0.07      -0.36      19.05      19.20      19.00

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class