bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-21 10

최종수정 2007.06.21 10:30 기사입력 2007.06.21 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-21  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1238.52      -6.06      -0.48    1238.52    1238.52    1238.52

심천 A                  1296.28      -6.36      -0.48    1296.28    1296.28    1296.28

심천 B                   720.86      -3.14      -0.43     720.86     720.86     720.86

심천 농업                687.47      -4.86      -0.70     687.47     687.47     687.47

심천 광업               1904.31     -13.23      -0.68    1904.31    1904.31    1904.31

심천 제조업             1259.33      -5.74      -0.45    1259.33    1259.33    1259.33

심천 식료품             1902.14      -8.03      -0.42    1902.14    1902.14    1902.14

심천 의류직물            911.83      -1.09      -0.11     911.83     911.83     911.83

심천 가구목재            284.00      -2.32      -0.81     284.00     284.00     284.00

심천 인쇄제지            794.29      -6.32      -0.78     794.29     794.29     794.29

심천 석유화학           1186.26      -8.38      -0.70    1186.26    1186.26    1186.26

심천 전자                526.29      -5.99      -1.12     526.29     526.29     526.29

심천 금속&비금속        1749.70      -8.85      -0.50    1749.70    1749.70    1749.70

심천 기계               1224.18      -5.69      -0.46    1224.18    1224.18    1224.18

심천 제약                992.81      +5.34      +0.54     992.81     992.81     992.81

심천 유틸리티           1175.51      -4.09      -0.34    1175.51    1175.51    1175.51

심천 건설               1168.03      -7.22      -0.61    1168.03    1168.03    1168.03

심천 운송               1564.91      -3.89      -0.24    1564.91    1564.91    1564.91

심천 IT                  707.46      -2.91      -0.40     707.46     707.46     707.46

심천 도매&소매업        1359.55      -7.17      -0.52    1359.55    1359.55    1359.55

심천 금융               1444.05      -0.28      -0.01    1444.05    1444.05    1444.05

심천 부동산             2122.67     -18.51      -0.86    2122.67    2122.67    2122.67

심천 사회복지           1131.90      -9.08      -0.79    1131.90    1131.90    1131.90

심천 미디어              599.87      +2.96      +0.49     599.87     599.87     599.87

심천 종합류              726.52      -4.22      -0.57     726.52     726.52     726.52

심천 종합하부          14044.45     -62.78      -0.44   14044.45   14044.45   14044.45

심천 A 하부            14751.73     -65.93      -0.44   14751.73   14751.73   14751.73

심천 B 하부             5485.39     -26.14      -0.47    5485.39    5485.39    5485.39

심천 100                4782.83     -18.72      -0.38    4782.83    4782.83    4782.83

후선 300                4140.69     -16.91      -0.40    4140.69    4140.69    4140.69

심천 펀드               3601.59      -3.11      -0.08    3601.59    3601.59    3601.59

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class