bar_progress

상해B종목 상승율 상위 2007-06-14 15

최종수정 2007.06.14 15:15 기사입력 2007.06.14 15:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해금강국제여행사         1.62      +0.09      +5.88       1.58       1.65       1.57

상해개개실업               1.10      +0.06      +5.76       1.05       1.15       1.01

봉황                       1.12      +0.04      +3.70       1.08       1.16       1.02

상해요화피이금돈유리       1.26      +0.04      +3.27       1.24       1.30       1.22

동방통신                   0.80      +0.02      +2.56       0.80       0.82       0.77

화원개마                   0.88      +0.02      +2.32       0.87       0.92       0.83

강소신성부동산             2.37      +0.05      +2.15       2.36       2.44       2.27

제남경기모터사이클         0.60      +0.01      +1.69       0.61       0.61       0.58

상해회려건축자재           0.62      +0.01      +1.63       0.62       0.63       0.59

대화그룹대련화학공업       0.77      +0.01      +1.31       0.77       0.80       0.73

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  15:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해타이어&고무            0.97      -0.05      -4.90       1.01       1.01       0.96

대영현대농업               1.22      -0.05      -3.93       1.29       1.29       1.21

상해보신소프트웨어         2.01      -0.08      -3.82       2.10       2.10       1.99

상해이방기                 0.77      -0.03      -3.75       0.80       0.81       0.75

내몽고악이다사             1.08      -0.04      -3.57       1.12       1.13       1.08

상해영구                   1.09      -0.04      -3.53       1.13       1.13       1.07

황석동패전자제품           1.42      -0.05      -3.40       1.43       1.47       1.39

상해전기기계               1.99      -0.07      -3.39       2.07       2.07       1.97

상해자동화계량기           1.20      -0.04      -3.22       1.22       1.30       1.15

상해삼구테크놀로지         0.91      -0.03      -3.19       0.94       0.95       0.91

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class