bar_progress

심천 주요지수 2007-06-14 15

최종수정 2007.06.14 15:05 기사입력 2007.06.14 15:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-14  15:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1233.36      -0.65      -0.05    1232.06    1241.93    1204.55

심천 A                  1291.57      -0.07       0.00    1289.29    1300.36    1260.63

심천 B                   705.30     -11.38      -1.58     721.07     721.07     700.98

심천 농업                707.59      -5.26      -0.73     712.34     712.34     691.20

심천 광업               1892.56     +14.40      +0.76    1885.75    1903.25    1839.76

심천 제조업             1253.13      +1.31      +0.10    1250.12    1260.58    1222.21

심천 식료품             1890.62      +4.86      +0.25    1880.65    1914.90    1844.33

심천 의류직물            911.01      +7.53      +0.83     906.46     919.46     881.79

심천 가구목재            300.93     +13.18      +4.58     292.40     302.55     291.90

심천 인쇄제지            764.74     -12.42      -1.59     772.28     780.93     755.55

심천 석유화학           1184.23      +2.69      +0.22    1178.95    1194.71    1152.01

심천 전자                519.32      +3.10      +0.60     519.45     522.95     509.09

심천 금속&비금속        1757.35      -2.72      -0.15    1753.62    1766.31    1711.39

심천 기계               1211.84      +6.83      +0.56    1205.97    1218.16    1178.21

심천 제약                985.10      -8.54      -0.85     992.61     999.01     965.51

심천 유틸리티           1172.71      -7.37      -0.62    1177.03    1187.08    1142.44

심천 건설               1188.30      -7.08      -0.59    1188.36    1211.22    1157.32

심천 운송               1598.08      -8.04      -0.50    1598.17    1620.41    1564.57

심천 IT                  704.59      -4.38      -0.61     704.95     710.05     691.61

심천 도매&소매업        1379.70     +19.14      +1.40    1363.32    1388.47    1343.35

심천 금융               1466.19     +15.26      +1.05    1450.25    1471.25    1429.52

심천 부동산             2055.11     -29.23      -1.40    2075.97    2091.01    2021.51

심천 사회복지           1113.67     -10.75      -0.95    1122.32    1135.86    1086.16

심천 미디어              602.67      +4.53      +0.75     616.64     627.47     595.38

심천 종합류              725.05      +1.15      +0.15     723.64     733.70     707.44

심천 종합하부          13772.28     -39.20      -0.28   13750.60   13874.48   13464.49

심천 A 하부            14457.51     -41.15      -0.28   14434.76   14564.80   14134.40

심천 B 하부             5306.38     -91.79      -1.70    5422.56    5423.46    5281.54

심천 100                4710.15      -1.00      -0.02    4693.48    4739.58    4597.74

후선 300                4108.51      -9.76      -0.23    4103.52    4132.00    4022.78

심천 펀드               3331.72     -29.02      -0.86    3343.33    3356.82    3300.74

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class