bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-06-14 14

최종수정 2007.06.14 14:15 기사입력 2007.06.14 14:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.36      +0.67     +10.01       7.36       7.36       7.10

심천적만항만              19.65      +1.40      +7.67      18.25      19.99      18.18

노태섬유                  23.39      +1.00      +4.46      23.36      24.00      21.35

호북사륭달                10.89      +0.27      +2.54      10.70      11.10      10.10

강가그룹                   7.02      +0.12      +1.73       6.90       7.16       6.51

하문찬곤실업               2.90      +0.04      +1.39       3.00       3.00       2.83

심천부동산개발             6.04      +0.05      +0.83       5.90       6.24       5.75

무석위부하이테크          13.38      +0.09      +0.67      13.20      13.59      12.98

불산전기조명              16.60      +0.04      +0.24      16.50      16.70      16.00

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  14:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

승덕제현섬유               3.30      -0.17      -4.89       3.43       3.45       3.27

광동뢰이그룹               5.04      -0.24      -4.54       5.25       5.28       5.03

본강판재                   8.49      -0.39      -4.39       8.86       8.86       8.46

광동성윤그룹               3.08      -0.14      -4.34       3.10       3.20       3.06

중경건설오토바이           5.56      -0.25      -4.30       5.80       5.80       5.50

산동항공                   4.69      -0.21      -4.28       4.87       4.90       4.63

무한보일러                11.89      -0.52      -4.19      12.41      12.41      11.79

광동전력개발               7.51      -0.31      -3.96       7.85       7.85       7.50

해남대동해관광센터         3.44      -0.14      -3.91       3.55       3.55       3.40

중화자전거(홀딩스)         3.95      -0.16      -3.89       4.12       4.12       3.94

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class