bar_progress

심천 주요지수 2007-06-14 14

최종수정 2007.06.14 14:05 기사입력 2007.06.14 14:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-14  14:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1227.84      -6.17      -0.49    1232.06    1241.93    1204.55

심천 A                  1285.44      -6.20      -0.48    1289.29    1300.36    1260.63

심천 B                   708.49      -8.19      -1.14     721.07     721.07     701.54

심천 농업                700.95     -11.90      -1.66     712.34     712.34     691.20

심천 광업               1881.74      +3.58      +0.19    1885.75    1901.90    1839.76

심천 제조업             1247.51      -4.31      -0.34    1250.12    1260.58    1222.21

심천 식료품             1878.92      -6.84      -0.36    1880.65    1914.90    1844.33

심천 의류직물            904.40      +0.92      +0.10     906.46     919.46     881.79

심천 가구목재            300.80     +13.05      +4.53     292.40     302.55     291.90

심천 인쇄제지            762.96     -14.20      -1.82     772.28     780.93     755.91

심천 석유화학           1178.09      -3.45      -0.29    1178.95    1194.71    1152.01

심천 전자                518.17      +1.95      +0.37     519.45     522.95     509.09

심천 금속&비금속        1745.30     -14.77      -0.83    1753.62    1765.62    1711.39

심천 기계               1210.23      +5.22      +0.43    1205.97    1218.16    1178.21

심천 제약                982.42     -11.22      -1.12     992.61     999.01     965.51

심천 유틸리티           1165.83     -14.25      -1.20    1177.03    1187.08    1142.44

심천 건설               1189.19      -6.19      -0.51    1188.36    1211.22    1157.32

심천 운송               1592.06     -14.06      -0.87    1598.17    1620.41    1564.57

심천 IT                  701.68      -7.29      -1.02     704.95     710.05     691.61

심천 도매&소매업        1372.29     +11.73      +0.86    1363.32    1388.47    1343.35

심천 금융               1436.39     -14.54      -1.00    1450.25    1456.65    1429.52

심천 부동산             2053.62     -30.72      -1.47    2075.97    2091.01    2021.51

심천 사회복지           1116.32      -8.10      -0.72    1122.32    1135.86    1086.16

심천 미디어              609.16     +11.02      +1.84     616.64     627.47     595.38

심천 종합류              723.21      -0.69      -0.09     723.64     733.70     707.44

심천 종합하부          13721.38     -90.10      -0.65   13750.60   13874.48   13464.49

심천 A 하부            14404.08     -94.58      -0.65   14434.76   14564.80   14134.40

심천 B 하부             5343.88     -54.29      -1.00    5422.56    5423.46    5295.77

심천 100                4687.94     -23.21      -0.49    4693.48    4739.58    4597.74

후선 300                4089.97     -28.30      -0.68    4103.52    4132.00    4022.78

심천 펀드               3327.54     -33.20      -0.98    3343.33    3356.82    3300.74

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class