bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-06-14 12

최종수정 2007.06.14 12:40 기사입력 2007.06.14 12:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.36      +0.67     +10.01       7.36       7.36       7.10

심천적만항만              19.88      +1.63      +8.93      18.25      19.90      18.18

노태섬유                  23.53      +1.14      +5.09      23.36      24.00      21.35

호북사륭달                10.99      +0.37      +3.48      10.70      11.10      10.10

강가그룹                   7.10      +0.20      +2.89       6.90       7.16       6.51

심천부동산개발             6.08      +0.09      +1.50       5.90       6.24       5.75

하문찬곤실업               2.90      +0.04      +1.39       3.00       3.00       2.83

불산전기조명              16.62      +0.06      +0.36      16.50      16.68      16.00

무석위부하이테크          13.32      +0.03      +0.22      13.20      13.59      12.98

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

산동항공                   4.66      -0.24      -4.89       4.87       4.90       4.65

승덕제현섬유               3.33      -0.14      -4.03       3.43       3.45       3.27

해남대동해관광센터         3.44      -0.14      -3.91       3.55       3.55       3.40

광동성윤그룹               3.10      -0.12      -3.72       3.10       3.20       3.08

중경건설오토바이           5.60      -0.21      -3.61       5.80       5.80       5.50

본강판재                   8.56      -0.32      -3.60       8.86       8.86       8.46

무한보일러                11.97      -0.44      -3.54      12.41      12.41      11.79

광동뢰이그룹               5.10      -0.18      -3.40       5.25       5.28       5.03

광동전력개발               7.56      -0.26      -3.32       7.85       7.85       7.52

산동신명제지그룹           7.44      -0.24      -3.12       7.70       7.72       7.43

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class