bar_progress

심천 주요지수 2007-06-14 12

최종수정 2007.06.14 12:35 기사입력 2007.06.14 12:35

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-14  12:35)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1234.01       0.00       0.00    1232.06    1241.93    1204.55

심천 A                  1291.96      +0.32      +0.02    1289.29    1300.36    1260.63

심천 B                   710.93      -5.75      -0.80     721.07     721.07     701.54

심천 농업                703.93      -8.92      -1.25     712.34     712.34     691.20

심천 광업               1884.90      +6.74      +0.35    1885.75    1901.90    1839.76

심천 제조업             1254.02      +2.20      +0.17    1250.12    1260.58    1222.21

심천 식료품             1891.14      +5.38      +0.28    1880.65    1914.90    1844.33

심천 의류직물            909.12      +5.64      +0.62     906.46     919.46     881.79

심천 가구목재            301.61     +13.86      +4.81     292.40     302.55     291.90

심천 인쇄제지            766.80     -10.36      -1.33     772.28     780.93     755.91

심천 석유화학           1184.13      +2.59      +0.21    1178.95    1194.71    1152.01

심천 전자                519.22      +3.00      +0.58     519.45     522.95     509.09

심천 금속&비금속        1753.81      -6.26      -0.35    1753.62    1765.62    1711.39

심천 기계               1217.65     +12.64      +1.04    1205.97    1218.16    1178.21

심천 제약                987.79      -5.85      -0.58     992.61     999.01     965.51

심천 유틸리티           1173.70      -6.38      -0.54    1177.03    1187.08    1142.44

심천 건설               1196.66      +1.28      +0.10    1188.36    1211.22    1157.32

심천 운송               1603.64      -2.48      -0.15    1598.17    1620.41    1564.57

심천 IT                  703.32      -5.65      -0.79     704.95     710.05     691.61

심천 도매&소매업        1376.12     +15.56      +1.14    1363.32    1388.47    1343.35

심천 금융               1439.91     -11.02      -0.75    1450.25    1456.65    1429.52

심천 부동산             2065.13     -19.21      -0.92    2075.97    2091.01    2021.51

심천 사회복지           1119.83      -4.59      -0.40    1122.32    1135.86    1086.16

심천 미디어              612.52     +14.38      +2.40     616.64     627.47     595.38

심천 종합류              726.63      +2.73      +0.37     723.64     733.70     707.44

심천 종합하부          13796.07     -15.41      -0.11   13750.60   13874.48   13464.49

심천 A 하부            14482.48     -16.18      -0.11   14434.76   14564.80   14134.40

심천 B 하부             5358.60     -39.57      -0.73    5422.56    5423.46    5295.77

심천 100                4713.81      +2.66      +0.05    4693.48    4739.58    4597.74

후선 300                4107.73     -10.54      -0.25    4103.52    4132.00    4022.78

심천 펀드               3335.14     -25.60      -0.76    3343.33    3356.82    3300.74

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물오른 미모 공개 '무쌍 미녀' 김연아, 쌍꺼풀 점점 짙어져…물... 마스크영역
간격처리를 위한 class