bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-06-14 11

최종수정 2007.06.14 11:40 기사입력 2007.06.14 11:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남주강홀딩스             7.36      +0.67     +10.01       7.36       7.36       7.10

심천적만항만              19.45      +1.20      +6.57      18.25      19.79      18.18

노태섬유                  23.49      +1.10      +4.91      23.36      24.00      21.35

심천부동산개발             6.15      +0.16      +2.67       5.90       6.24       5.75

하문찬곤실업               2.91      +0.05      +1.74       3.00       3.00       2.83

심천화발전자               4.02      +0.03      +0.75       4.12       4.14       3.93

호북사륭달                10.69      +0.07      +0.65      10.70      10.85      10.10

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         3.40      -0.18      -5.02       3.55       3.55       3.40

중경건설오토바이           5.56      -0.25      -4.30       5.80       5.80       5.50

본강판재                   8.52      -0.36      -4.05       8.86       8.86       8.46

광동뢰이그룹               5.08      -0.20      -3.78       5.25       5.28       5.03

승덕제현섬유               3.34      -0.13      -3.74       3.43       3.45       3.27

무한보일러                11.96      -0.45      -3.62      12.41      12.41      11.79

광동성윤그룹               3.11      -0.11      -3.41       3.10       3.20       3.08

광동전력개발               7.56      -0.26      -3.32       7.85       7.85       7.52

심천중관방직               5.03      -0.17      -3.26       5.20       5.29       5.01

중화자전거(홀딩스)         3.98      -0.13      -3.16       4.12       4.12       3.94

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class