bar_progress

심천 주요지수 2007-06-14 11

최종수정 2007.06.14 11:30 기사입력 2007.06.14 11:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-14  11:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1231.72      -2.29      -0.18    1232.06    1240.86    1204.55

심천 A                  1289.37      -2.27      -0.17    1289.29    1298.98    1260.63

심천 B                   713.00      -3.68      -0.51     721.07     721.07     701.54

심천 농업                704.00      -8.85      -1.24     712.34     712.34     691.20

심천 광업               1882.93      +4.77      +0.25    1885.75    1896.76    1839.76

심천 제조업             1249.03      -2.79      -0.22    1250.12    1258.00    1222.21

심천 식료품             1872.40     -13.36      -0.70    1880.65    1889.38    1844.33

심천 의류직물            913.65     +10.17      +1.12     906.46     919.46     881.79

심천 가구목재            297.29      +9.54      +3.31     292.40     299.18     291.90

심천 인쇄제지            770.07      -7.09      -0.91     772.28     780.93     755.91

심천 석유화학           1181.62      +0.08       0.00    1178.95    1187.98    1152.01

심천 전자                518.30      +2.08      +0.40     519.45     522.95     509.09

심천 금속&비금속        1750.53      -9.54      -0.54    1753.62    1763.80    1711.39

심천 기계               1206.44      +1.43      +0.11    1205.97    1214.75    1178.21

심천 제약                987.06      -6.58      -0.66     992.61     999.01     965.51

심천 유틸리티           1175.51      -4.57      -0.38    1177.03    1186.77    1142.44

심천 건설               1200.85      +5.47      +0.45    1188.36    1211.22    1157.32

심천 운송               1608.37      +2.25      +0.14    1598.17    1620.41    1564.57

심천 IT                  705.39      -3.58      -0.50     704.95     710.05     691.61

심천 도매&소매업        1376.70     +16.14      +1.18    1363.32    1384.92    1343.35

심천 금융               1444.59      -6.34      -0.43    1450.25    1456.65    1429.52

심천 부동산             2064.20     -20.14      -0.96    2075.97    2091.01    2021.51

심천 사회복지           1127.96      +3.54      +0.31    1122.32    1135.86    1086.16

심천 미디어              617.05     +18.91      +3.16     616.64     627.47     595.38

심천 종합류              725.69      +1.79      +0.24     723.64     731.28     707.44

심천 종합하부          13751.21     -60.27      -0.43   13750.60   13874.48   13464.49

심천 A 하부            14435.39     -63.27      -0.43   14434.76   14564.80   14134.40

심천 B 하부             5372.76     -25.41      -0.47    5422.56    5423.46    5295.77

심천 100                4699.95     -11.20      -0.23    4693.48    4738.34    4597.74

후선 300                4100.06     -18.21      -0.44    4103.52    4127.51    4022.78

심천 펀드               3332.24     -28.50      -0.84    3343.33    3350.09    3300.74

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class