bar_progress

심천B종목 상승율 상위 2007-06-14 10

최종수정 2007.06.14 10:40 기사입력 2007.06.14 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-14  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

하문찬곤실업               2.96      +0.10      +3.49       3.00       3.00       2.83

노태섬유                  22.70      +0.31      +1.38      23.36      23.36      21.35

경동방테크놀로지           2.96      +0.03      +1.02       2.93       2.99       2.89

심천화발전자               4.03      +0.04      +1.00       4.12       4.14       3.93

초상국부동산개발          31.20      +0.10      +0.32      31.40      31.40      30.40

여주제약그룹              16.27      +0.05      +0.30      16.30      16.30      16.00

무석위부하이테크          13.30      +0.01      +0.07      13.20      13.30      12.98

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-14  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

해남대동해관광센터         3.46      -0.12      -3.35       3.55       3.55       3.41

승덕제현섬유               3.36      -0.11      -3.17       3.43       3.43       3.27

광동뢰이그룹               5.13      -0.15      -2.84       5.25       5.28       5.08

산동항공                   4.77      -0.13      -2.65       4.87       4.90       4.68

석가장보석전자유리         3.21      -0.08      -2.43       3.29       3.29       3.21

무석소천아                 7.10      -0.17      -2.33       7.30       7.30       6.96

심천남산전력               6.26      -0.14      -2.18       6.40       6.40       6.18

불산전기조명              16.20      -0.36      -2.17      16.50      16.50      16.00

중경장안자동차             9.40      -0.19      -1.98       9.69       9.69       9.32

중경건설오토바이           5.70      -0.11      -1.89       5.80       5.80       5.60

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모약 사 먹었다" 박군 "장윤정, 고기 사주고 용돈까지 줘…탈모... 마스크영역
간격처리를 위한 class