bar_progress

심천 주요지수 2007-06-14 10

최종수정 2007.06.14 10:30 기사입력 2007.06.14 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-14  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1230.74      -3.27      -0.26    1232.06    1232.06    1230.74

심천 A                  1287.95      -3.69      -0.28    1289.29    1289.29    1287.95

심천 B                   719.37      +2.69      +0.37     721.07     721.07     719.37

심천 농업                711.13      -1.72      -0.24     712.34     712.34     711.13

심천 광업               1885.05      +6.89      +0.36    1885.75    1885.75    1885.05

심천 제조업             1248.67      -3.15      -0.25    1250.12    1250.12    1248.67

심천 식료품             1879.42      -6.34      -0.33    1880.65    1880.65    1879.42

심천 의류직물            905.67      +2.19      +0.24     906.46     906.46     905.67

심천 가구목재            292.26      +4.51      +1.56     292.40     292.40     292.26

심천 인쇄제지            771.81      -5.35      -0.68     772.28     772.28     771.81

심천 석유화학           1176.50      -5.04      -0.42    1178.95    1178.95    1176.50

심천 전자                518.96      +2.74      +0.53     519.45     519.45     518.96

심천 금속&비금속        1752.43      -7.64      -0.43    1753.62    1753.62    1752.43

심천 기계               1204.23      -0.78      -0.06    1205.97    1205.97    1204.23

심천 제약                990.77      -2.87      -0.28     992.61     992.61     990.77

심천 유틸리티           1175.54      -4.54      -0.38    1177.03    1177.03    1175.54

심천 건설               1186.79      -8.59      -0.71    1188.36    1188.36    1186.79

심천 운송               1596.65      -9.47      -0.58    1598.17    1598.17    1596.65

심천 IT                  703.91      -5.06      -0.71     704.95     704.95     703.91

심천 도매&소매업        1362.10      +1.54      +0.11    1363.32    1363.32    1362.10

심천 금융               1450.25      -0.68      -0.04    1450.25    1450.25    1450.25

심천 부동산             2074.89      -9.45      -0.45    2075.97    2075.97    2074.89

심천 사회복지           1121.13      -3.29      -0.29    1122.32    1122.32    1121.13

심천 미디어              616.64     +18.50      +3.09     616.64     616.64     616.64

심천 종합류              722.45      -1.45      -0.20     723.64     723.64     722.45

심천 종합하부          13731.23     -80.25      -0.58   13750.60   13750.60   13731.23

심천 A 하부            14414.42     -84.24      -0.58   14434.76   14434.76   14414.42

심천 B 하부             5390.74      -7.43      -0.13    5422.56    5422.56    5390.74

심천 100                4687.26     -23.89      -0.50    4693.48    4693.48    4687.26

후선 300                4103.52     -14.75      -0.35    4103.52    4103.52    4103.52

심천 펀드               3327.17     -33.57      -0.99    3343.33    3343.33    3327.17

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지TODAY 주요뉴스 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 일부러 안 뗐네" 김숙, 이영자 '통 큰 선물'에 깜짝…"가격표 ... 마스크영역
간격처리를 위한 class