bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-13 14

최종수정 2007.06.13 14:05 기사입력 2007.06.13 14:05

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-13  14:05)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1243.36     +39.11      +3.24    1214.20    1243.36    1213.27

심천 A                  1301.44     +40.86      +3.24    1271.06    1301.44    1269.89

심천 B                   721.66     +23.91      +3.42     702.30     721.90     702.30

심천 농업                717.54     +22.97      +3.30     700.87     718.08     697.13

심천 광업               1897.59     +30.06      +1.60    1901.12    1925.26    1880.53

심천 제조업             1262.52     +36.90      +3.01    1236.00    1262.52    1233.82

심천 식료품             1907.88     +39.05      +2.08    1876.85    1916.59    1863.73

심천 의류직물            906.82     +33.98      +3.89     885.62     907.19     883.53

심천 가구목재            289.31     +11.23      +4.03     278.08     289.31     277.54

심천 인쇄제지            779.74     +27.27      +3.62     759.42     779.78     759.42

심천 석유화학           1189.69     +36.77      +3.18    1162.74    1189.69    1160.85

심천 전자                517.41     +16.56      +3.30     503.36     517.41     502.09

심천 금속&비금속        1785.67     +54.48      +3.14    1748.23    1786.20    1748.23

심천 기계               1212.44     +33.78      +2.86    1187.90    1212.63    1182.28

심천 제약                995.03     +29.04      +3.00     974.71     995.45     970.58

심천 유틸리티           1196.83     +43.87      +3.80    1165.76    1196.83    1162.07

심천 건설               1209.93     +49.54      +4.26    1160.52    1216.85    1156.07

심천 운송               1599.72     +58.78      +3.81    1553.53    1602.02    1553.53

심천 IT                  716.17     +18.25      +2.61     701.81     716.30     697.82

심천 도매&소매업        1353.53     +37.05      +2.81    1320.04    1353.53    1319.95

심천 금융               1462.85     +20.94      +1.45    1450.36    1469.96    1450.36

심천 부동산             2098.64    +111.15      +5.59    2001.07    2103.89    2001.07

심천 사회복지           1132.86     +46.59      +4.28    1094.90    1138.19    1085.91

심천 미디어              597.96     +11.63      +1.98     582.75     597.96     582.75

심천 종합류              727.48     +24.85      +3.53     711.39     727.48     708.78

심천 종합하부          13983.01    +403.29      +2.96   13683.65   13984.59   13671.07

심천 A 하부            14678.72    +423.35      +2.96   14364.47   14680.38   14351.27

심천 B 하부             5456.62    +167.02      +3.15    5301.87    5462.13    5301.87

심천 100                4764.62    +146.36      +3.16    4658.70    4764.62    4653.76

후선 300                4139.26    +103.15      +2.55    4071.74    4139.42    4064.15

심천 펀드               3363.54    +115.44      +3.55    3281.92    3364.11    3273.44

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class