bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-13 12

최종수정 2007.06.13 12:35 기사입력 2007.06.13 12:35

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-13  12:35)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1240.09     +35.84      +2.97    1214.20    1240.34    1213.27

심천 A                  1298.14     +37.56      +2.97    1271.06    1298.42    1269.89

심천 B                   717.52     +19.77      +2.83     702.30     718.24     702.30

심천 농업                715.13     +20.56      +2.96     700.87     715.98     697.13

심천 광업               1891.93     +24.40      +1.30    1901.12    1925.26    1880.53

심천 제조업             1259.28     +33.66      +2.74    1236.00    1259.29    1233.82

심천 식료품             1906.17     +37.34      +1.99    1876.85    1916.59    1863.73

심천 의류직물            903.95     +31.11      +3.56     885.62     907.19     883.53

심천 가구목재            288.01      +9.93      +3.57     278.08     288.77     277.54

심천 인쇄제지            776.18     +23.71      +3.15     759.42     778.03     759.42

심천 석유화학           1184.73     +31.81      +2.75    1162.74    1184.86    1160.85

심천 전자                515.97     +15.12      +3.01     503.36     516.63     502.09

심천 금속&비금속        1782.33     +51.14      +2.95    1748.23    1783.07    1748.23

심천 기계               1209.21     +30.55      +2.59    1187.90    1209.37    1182.28

심천 제약                992.77     +26.78      +2.77     974.71     995.45     970.58

심천 유틸리티           1191.70     +38.74      +3.36    1165.76    1192.55    1162.07

심천 건설               1207.04     +46.65      +4.02    1160.52    1216.85    1156.07

심천 운송               1595.06     +54.12      +3.51    1553.53    1602.02    1553.53

심천 IT                  714.65     +16.73      +2.39     701.81     715.30     697.82

심천 도매&소매업        1349.24     +32.76      +2.48    1320.04    1350.61    1319.95

심천 금융               1463.50     +21.59      +1.49    1450.36    1469.96    1450.36

심천 부동산             2093.82    +106.33      +5.34    2001.07    2103.89    2001.07

심천 사회복지           1129.11     +42.84      +3.94    1094.90    1138.19    1085.91

심천 미디어              595.45      +9.12      +1.55     582.75     596.35     582.75

심천 종합류              725.17     +22.54      +3.20     711.39     725.87     708.78

심천 종합하부          13959.81    +380.09      +2.79   13683.65   13984.59   13671.07

심천 A 하부            14654.37    +399.00      +2.79   14364.47   14680.38   14351.27

심천 B 하부             5416.90    +127.30      +2.40    5301.87    5428.91    5301.87

심천 100                4755.44    +137.18      +2.97    4658.70    4762.57    4653.76

후선 300                4131.75     +95.64      +2.36    4071.74    4137.38    4064.15

심천 펀드               3348.48    +100.38      +3.09    3281.92    3348.71    3273.44

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class