bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-13 10

최종수정 2007.06.13 10:30 기사입력 2007.06.13 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-13  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1214.20      +9.95      +0.82    1214.20    1214.20    1214.20

심천 A                  1271.06     +10.48      +0.83    1271.06    1271.06    1271.06

심천 B                   702.30      +4.55      +0.65     702.30     702.30     702.30

심천 농업                700.87      +6.30      +0.90     700.87     700.87     700.87

심천 광업               1901.12     +33.59      +1.79    1901.12    1901.12    1901.12

심천 제조업             1236.00     +10.38      +0.84    1236.00    1236.00    1236.00

심천 식료품             1876.85      +8.02      +0.42    1876.85    1876.85    1876.85

심천 의류직물            885.62     +12.78      +1.46     885.62     885.62     885.62

심천 가구목재            278.08       0.00       0.00     278.08     278.08     278.08

심천 인쇄제지            759.42      +6.95      +0.92     759.42     759.42     759.42

심천 석유화학           1162.74      +9.82      +0.85    1162.74    1162.74    1162.74

심천 전자                503.36      +2.51      +0.50     503.36     503.36     503.36

심천 금속&비금속        1748.23     +17.04      +0.98    1748.23    1748.23    1748.23

심천 기계               1187.90      +9.24      +0.78    1187.90    1187.90    1187.90

심천 제약                974.71      +8.72      +0.90     974.71     974.71     974.71

심천 유틸리티           1165.76     +12.80      +1.11    1165.76    1165.76    1165.76

심천 건설               1160.52      +0.13      +0.01    1160.52    1160.52    1160.52

심천 운송               1553.53     +12.59      +0.81    1553.53    1553.53    1553.53

심천 IT                  701.81      +3.89      +0.55     701.81     701.81     701.81

심천 도매&소매업        1320.04      +3.56      +0.27    1320.04    1320.04    1320.04

심천 금융               1450.36      +8.45      +0.58    1450.36    1450.36    1450.36

심천 부동산             2001.07     +13.58      +0.68    2001.07    2001.07    2001.07

심천 사회복지           1094.90      +8.63      +0.79    1094.90    1094.90    1094.90

심천 미디어              582.75      -3.58      -0.61     582.75     582.75     582.75

심천 종합류              711.39      +8.76      +1.24     711.39     711.39     711.39

심천 종합하부          13683.65    +103.93      +0.76   13683.65   13683.65   13683.65

심천 A 하부            14364.47    +109.10      +0.76   14364.47   14364.47   14364.47

심천 B 하부             5301.87     +12.27      +0.23    5301.87    5301.87    5301.87

심천 100                4658.70     +40.44      +0.87    4658.70    4658.70    4658.70

후선 300                4071.74     +35.63      +0.88    4071.74    4071.74    4071.74

심천 펀드               3281.92     +33.82      +1.04    3281.92    3281.92    3281.92

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class