bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-12 16

최종수정 2007.06.12 16:15 기사입력 2007.06.12 16:15

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-12  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

불산전기조명              16.94      +1.54     +10.00      15.60      16.94      15.36

노태섬유                  20.35      +1.85     +10.00      18.95      20.35      18.95

호북사륭달                10.13      +0.92      +9.98       9.25      10.13       9.11

해남주강홀딩스             6.08      +0.55      +9.94       6.08       6.08       6.08

중경장안자동차             9.60      +0.79      +8.96       8.86       9.60       8.65

항주증기터빈              24.65      +1.95      +8.59      22.88      24.65      22.72

무한보일러                12.64      +0.71      +5.95      11.99      12.80      10.76

불산화신포장               7.23      +0.35      +5.08       6.88       7.28       6.41

중화자전거(홀딩스)         3.94      +0.19      +5.06       3.94       3.94       3.56

강가그룹                   6.66      +0.26      +4.06       6.39       6.72       6.16

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-12  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

석가장보석전자유리         3.16      -0.17      -5.10       3.31       3.32       3.16

심천국제기업               4.80      -0.25      -4.95       5.01       5.01       4.55

광동성윤그룹               3.11      -0.16      -4.89       3.27       3.32       3.11

심천SEG                    2.77      -0.13      -4.48       2.90       2.90       2.76

경동방테크놀로지           2.79      -0.12      -4.12       2.94       2.94       2.76

해남대동해관광센터         3.76      -0.14      -3.58       4.05       4.05       3.71

심천섬유(홀딩스)           4.98      -0.18      -3.48       5.15       5.15       4.71

승덕제현섬유               3.19      -0.11      -3.33       3.34       3.34       3.01

심천부동산개발             5.60      -0.19      -3.28       5.80       5.94       5.36

합비MEILING                4.99      -0.16      -3.10       5.16       5.16       4.64

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class