bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-06-12 11

최종수정 2007.06.12 11:40 기사입력 2007.06.12 11:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-12  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

내몽고이태석탄             5.29      +0.19      +3.72       5.10       5.51       5.10

상해타이어&고무            0.89      +0.02      +2.29       0.91       0.95       0.89

화신시멘트                 2.21      +0.04      +1.84       2.17       2.29       2.17

상해말직화                 1.74      +0.02      +1.16       1.72       1.77       1.69

상해금강국제실업투자       1.79      +0.02      +1.12       1.77       1.85       1.77

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-12  11:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해이방기                 0.66      -0.07      -9.58       0.73       0.73       0.66

상해연화섬유               0.90      -0.09      -9.09       0.99       0.99       0.90

상해알칼리화학             0.71      -0.07      -8.97       0.79       0.79       0.71

황석동패전자제품           1.20      -0.10      -7.69       1.31       1.33       1.20

화원개마                   0.73      -0.06      -7.59       0.80       0.80       0.73

대화그룹대련화학공업       0.65      -0.05      -7.14       0.69       0.71       0.65

상해해흔그룹               0.93      -0.07      -7.00       1.00       1.02       0.93

상해디젤기                 0.94      -0.07      -6.93       1.01       1.03       0.94

화전에너지                 0.69      -0.05      -6.75       0.73       0.76       0.69

상해영구                   1.00      -0.07      -6.54       1.07       1.08       1.00

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class