bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-06-12 10

최종수정 2007.06.12 10:40 기사입력 2007.06.12 10:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-12  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해타이어&고무            0.93      +0.06      +6.89       0.91       0.95       0.91

상해삼구테크놀로지         0.90      +0.04      +4.65       0.90       0.90       0.88

내몽고이태석탄             5.28      +0.18      +3.52       5.10       5.29       5.10

상해양신투자               1.24      +0.04      +3.33       1.20       1.24       1.20

상해외고교보세구           1.04      +0.03      +2.97       1.05       1.05       1.03

상해말직화                 1.77      +0.05      +2.90       1.72       1.77       1.69

상해해립그룹               0.84      +0.02      +2.43       0.82       0.84       0.82

상해우전통신설비           0.91      +0.02      +2.24       0.89       0.91       0.89

강소신성부동산             2.18      +0.04      +1.86       2.14       2.18       2.14

상해진화항만기계           1.83      +0.03      +1.66       1.81       1.83       1.81

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-12  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해대강(그룹)             0.54      -0.01      -1.81       0.55       0.56       0.54

상해회려건축자재           0.59      -0.01      -1.66       0.61       0.61       0.59

대화그룹대련화학공업       0.69      -0.01      -1.42       0.69       0.70       0.69

상해이방기                 0.72      -0.01      -1.36       0.73       0.73       0.72

상해보신소프트웨어         2.00      -0.01      -0.49       2.02       2.04       1.98

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class