bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-12 10

최종수정 2007.06.12 10:30 기사입력 2007.06.12 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-12  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1180.80      +7.54      +0.64    1180.80    1180.80    1180.80

심천 A                  1235.84      +7.93      +0.64    1235.84    1235.84    1235.84

심천 B                   687.56      +3.65      +0.53     687.56     687.56     687.56

심천 농업                685.15      +2.17      +0.31     685.15     685.15     685.15

심천 광업               1821.58     +12.23      +0.67    1821.58    1821.58    1821.58

심천 제조업             1196.83      +7.13      +0.59    1196.83    1196.83    1196.83

심천 식료품             1852.97     +10.36      +0.56    1852.97    1852.97    1852.97

심천 의류직물            856.82      +5.50      +0.64     856.82     856.82     856.82

심천 가구목재            282.51      -3.84      -1.34     282.51     282.51     282.51

심천 인쇄제지            734.15      +7.98      +1.09     734.15     734.15     734.15

심천 석유화학           1126.29      +7.92      +0.70    1126.29    1126.29    1126.29

심천 전자                504.14      +2.65      +0.52     504.14     504.14     504.14

심천 금속&비금속        1670.51      +9.40      +0.56    1670.51    1670.51    1670.51

심천 기계               1149.19      +7.23      +0.63    1149.19    1149.19    1149.19

심천 제약                946.38      +4.59      +0.48     946.38     946.38     946.38

심천 유틸리티           1117.20      +5.02      +0.45    1117.20    1117.20    1117.20

심천 건설               1159.15      +6.66      +0.57    1159.15    1159.15    1159.15

심천 운송               1509.65     +31.87      +2.15    1509.65    1509.65    1509.65

심천 IT                  688.20      +5.40      +0.79     688.20     688.20     688.20

심천 도매&소매업        1312.19      +3.28      +0.25    1312.19    1312.19    1312.19

심천 금융               1432.41      -0.70      -0.04    1432.41    1432.41    1432.41

심천 부동산             1990.14     +15.79      +0.79    1990.14    1990.14    1990.14

심천 사회복지           1056.93      +6.67      +0.63    1056.93    1056.93    1056.93

심천 미디어              575.12      +0.71      +0.12     575.12     575.12     575.12

심천 종합류              694.65      +4.94      +0.71     694.65     694.65     694.65

심천 종합하부          13253.00     +65.29      +0.49   13253.00   13253.00   13253.00

심천 A 하부            13912.39     +68.54      +0.49   13912.39   13912.39   13912.39

심천 B 하부             5194.85     +17.70      +0.34    5194.85    5194.85    5194.85

심천 100                4513.68     +33.46      +0.74    4513.68    4513.68    4513.68

후선 300                3953.96     +22.10      +0.56    3953.96    3953.96    3953.96

심천 펀드               3180.41      +3.81      +0.11    3180.41    3180.41    3180.41

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class