bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-06-11 16

최종수정 2007.06.11 16:15 기사입력 2007.06.11 16:15

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-11  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해자동화계량기           1.18      +0.11     +10.28       1.14       1.18       1.07

중국제일연필               1.94      +0.15      +8.37       1.82       1.96       1.82

화신시멘트                 2.17      +0.16      +7.96       2.00       2.18       2.00

상해알칼리화학             0.78      +0.04      +5.40       0.78       0.81       0.76

상해삼구테크놀로지         0.86      +0.04      +4.87       0.86       0.86       0.86

내몽고악이다사             1.04      +0.03      +2.97       1.03       1.09       1.01

상해말직화                 1.72      +0.04      +2.38       1.68       1.77       1.65

황산관광개발               1.74      +0.04      +2.35       1.70       1.75       1.70

상해금강국제실업투자       1.77      +0.03      +1.72       1.76       1.77       1.75

강소신성부동산             2.14      +0.03      +1.42       2.11       2.20       2.11

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-11  16:15)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해개개실업               0.93      -0.06      -6.06       1.00       1.02       0.92

상해화원                   0.43      -0.02      -4.44       0.47       0.47       0.43

황석동패전자제품           1.30      -0.06      -4.41       1.40       1.40       1.30

상해요화피이금돈유리       1.14      -0.05      -4.20       1.21       1.21       1.13

SGSB(그룹)                 0.73      -0.03      -3.94       0.76       0.77       0.72

상해해흔그룹               1.00      -0.04      -3.84       1.10       1.10       1.00

상해디젤기                 1.01      -0.04      -3.80       1.05       1.07       1.00

금주항만                   0.77      -0.03      -3.75       0.80       0.81       0.76

화원개마                   0.79      -0.03      -3.65       0.85       0.85       0.78

상해우전통신설비           0.89      -0.03      -3.26       0.92       0.93       0.88

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class