bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

상해B종목 상승율 상위 2007-06-11 12

최종수정 2007.06.11 12:40 기사입력 2007.06.11 12:40

댓글쓰기

상해B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-11  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

중국제일연필               1.93      +0.14      +7.82       1.82       1.96       1.82

상해알칼리화학             0.78      +0.04      +5.40       0.78       0.81       0.78

내몽고악이다사             1.06      +0.05      +4.95       1.03       1.09       1.01

상해삼구테크놀로지         0.86      +0.04      +4.87       0.86       0.86       0.86

대영현대농업               1.30      +0.06      +4.83       1.30       1.30       1.30

상해말직화                 1.75      +0.07      +4.16       1.68       1.77       1.65

상해자동화계량기           1.11      +0.04      +3.73       1.14       1.15       1.07

상해외고교보세구           1.03      +0.03      +3.00       1.01       1.06       1.01

상해전기기계               1.97      +0.04      +2.07       1.93       2.00       1.93

상해영구                   1.10      +0.02      +1.85       1.09       1.13       1.05

상해B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-11  12:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

상해디젤기                 1.02      -0.03      -2.85       1.05       1.07       1.00

상해화원                   0.44      -0.01      -2.22       0.47       0.47       0.43

상해대강(그룹)             0.55      -0.01      -1.78       0.58       0.58       0.54

상해회려건축자재           0.60      -0.01      -1.63       0.64       0.64       0.59

대화그룹대련화학공업       0.71      -0.01      -1.38       0.73       0.73       0.71

SGSB(그룹)                 0.75      -0.01      -1.31       0.76       0.77       0.74

금주항만                   0.79      -0.01      -1.25       0.80       0.81       0.79

상해능운실업               0.79      -0.01      -1.25       0.82       0.82       0.78

화원개마                   0.81      -0.01      -1.21       0.85       0.85       0.81

상해우전통신설비           0.91      -0.01      -1.08       0.92       0.93       0.91

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class