bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천B종목 상승율 상위 2007-06-11 10

최종수정 2007.06.11 10:40 기사입력 2007.06.11 10:40

댓글쓰기

심천B종목 상승율 상위                                    한국시간 (2007-06-11  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

승덕제현섬유               3.46      +0.22      +6.79       3.48       3.48       3.32

광동성윤그룹               3.30      +0.16      +5.09       3.30       3.30       3.28

중화자전거(홀딩스)         3.75      +0.18      +5.04       3.75       3.75       3.75

하문찬곤실업               2.77      +0.13      +4.92       2.77       2.77       2.74

경동방테크놀로지           2.99      +0.14      +4.91       2.99       2.99       2.93

해남대동해관광센터         3.85      +0.14      +3.77       3.89       3.90       3.80

산동성중로원양어업         5.36      +0.19      +3.67       5.40       5.42       5.26

무석소천아                 7.15      +0.24      +3.47       6.96       7.26       6.96

상주디젤기                 6.58      +0.22      +3.45       6.48       6.66       6.46

무한보일러                11.92      +0.37      +3.20      12.10      12.10      11.89

심천B종목 하락율 하위                                    한국시간 (2007-06-11  10:40)

--------------------------------------------------------------------------------------

종목명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

대련냉동기                 7.18      -0.08      -1.10       7.29       7.48       7.18

연태장유포도주            36.50      -0.20      -0.54      36.70      37.28      36.50

강령자동차그룹            10.16      -0.04      -0.39      10.36      10.36      10.15

심천적만석유기지          15.99      -0.03      -0.18      16.05      16.05      15.92

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class