bar_progress

아시아경제 최신 기획이슈

심천 주요지수 2007-06-11 10

최종수정 2007.06.11 10:30 기사입력 2007.06.11 10:30

댓글쓰기

심천 주요지수                                           한국시간 (2007-06-11  10:30)

--------------------------------------------------------------------------------------

지수명                   현재가       대비     등락율       시가       고가       저가

--------------------------------------------------------------------------------------

심천 종합               1161.19     +15.97      +1.39    1158.40    1161.19    1158.40

심천 A                  1215.07     +16.75      +1.39    1212.24    1215.07    1212.24

심천 B                   680.49      +8.47      +1.26     677.35     680.49     677.35

심천 농업                668.55      +8.96      +1.35     665.14     668.55     665.14

심천 광업               1754.25     +24.54      +1.41    1751.23    1754.25    1749.98

심천 제조업             1176.26     +15.13      +1.30    1173.75    1176.26    1173.75

심천 식료품             1805.31     +21.37      +1.19    1805.47    1805.47    1805.30

심천 의류직물            854.79     +19.31      +2.31     852.93     854.79     852.93

심천 가구목재            296.30      +5.53      +1.90     295.82     296.30     295.82

심천 인쇄제지            716.09      +8.38      +1.18     713.44     716.09     713.44

심천 석유화학           1101.24     +17.03      +1.57    1100.24    1101.38    1100.24

심천 전자                506.48      +8.71      +1.74     505.06     506.48     505.06

심천 금속&비금속        1653.21     +19.63      +1.20    1648.93    1653.21    1648.93

심천 기계               1116.22     +11.12      +1.00    1112.97    1116.22    1112.97

심천 제약                937.55     +13.23      +1.43     935.42     937.55     935.42

심천 유틸리티           1105.44     +23.12      +2.13    1103.21    1105.44    1103.21

심천 건설               1151.48      +6.12      +0.53    1150.16    1151.48    1149.70

심천 운송               1478.77     +37.01      +2.56    1472.41    1478.77    1472.41

심천 IT                  676.56     +13.12      +1.97     674.53     676.56     674.53

심천 도매&소매업        1282.30     +12.02      +0.94    1279.83    1282.30    1279.83

심천 금융               1450.08     +21.97      +1.53    1447.63    1450.08    1447.63

심천 부동산             1957.06     +21.76      +1.12    1949.39    1957.06    1949.39

심천 사회복지           1037.27     +15.67      +1.53    1034.11    1037.67    1034.11

심천 미디어              582.37      +5.45      +0.94     578.88     582.37     578.88

심천 종합류              686.79      +9.47      +1.39     685.73     687.30     685.73

심천 종합하부          12960.58    +109.89      +0.85   12941.10   12960.58   12941.10

심천 A 하부            13605.42    +115.36      +0.85   13584.98   13605.42   13584.98

심천 B 하부             5116.30     +37.50      +0.73    5092.77    5116.30    5092.77

심천 100                4413.77     +51.83      +1.18    4407.15    4413.77    4407.15

후선 300                3876.07     +38.20      +0.99    3876.07    3876.07    3876.07

심천 펀드               3189.41      +7.48      +0.23    3189.41    3189.41    3189.41

대한민국 해외증시 넘버원 (www.quote24.com)

copyright ⓒ Market Valley.  무단전재 & 재배포 금지간격처리를 위한 class